ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА
“АТАНАС ДАЛЧЕВ”

През 2004 г. се навършиха 100 години от рождението на Атанас Далчев.  Тази годишнина на големия поет беше отбелязана и стана акцент в духовния живот на
страната.
Издателство „Обнова” /след като уведоми наследниците на поета/ учреди национална литературна награда „Атанас Далчев”. Името на носителя й се обявява в навечерието на 12 юни – рождената дата на поета.
Материалният израз на наградата е издаване на книга, като тиражът се предоставя на наградения автор.

Носители на наградата са: Деньо Денев – 2004 г.; Иван Цанев – 2005 г. ; Здравко Недков – 2006 г.; Панко Анчев - 2008 г.; Паруш Парушев – 2010 г.