Области на ПРИЛОЖЕНИЕ:

  • топло-, хидро- и шумоизорлация на плоски и скатни покриви на стари и нови сгради и промишлени помещения дори и от долната страна на покрива, изолация по фасади и основи, изолация на метални халета и гаражи;
  • висока огнеустойчивост и топлоизолация на хангари и халета и високоетажни сгради;
  • шумоизолация на промишлени участъци с високо ниво на шума и на обществени сгради и помещения, които произвеждат шум или трябва да се изолират от външен шум;
  • хидроизолации на основи, сутерени, покриви, басейни, фонтани и др.;
  • топлоизолации на тръби и тръбопроводи, кораби, хладилни камери, транспортни средства;
  • антикорозионна защита на метали и стоманобетонни конструкции.
Полиуретановите изолации могат да се използват както при ново строителство, така и при саниране на вече съществуващи сгради, еднофамилни къщи, промишлени халета и др.

Как се ПРИЛАГА:

Основи и сутерени

При изолиране на основи полиуретанът /ПУ/ във вид на спрей се нанася директно върху стоманобетона .
При изпълнение на подова изолация на сутерени, гаражи и други под кота нула ПУ спрей се полага директно върху добре трамбована почва, като върху този слой се изпълняват хидроизолация и бетонови работи, посочени в проекта.

Фасади /външни стени/

През един кв.м. неизолирана стена на година се губят между 100 и 150 киловатчаса топлинна енергия. Това може да се намали до 90% чрез поставянето на външна ПУ топлоизолация:
- при ново строителство;
- при обновителни дейности и саниране на сгради; със завършващ слой минерални структурни и други видове мазилки и облицовки.

Важно! Северните и западните стени трябва да се изолират приоритетно,тъй като са изложени на по-неблагоприятни климатични влияния.

Подове

Приложението на ПУ изолация по стоманобетонни плочи се препоръчва в случаите, когато се изпълнява настилка от естествени или изкуствени материали, когато подът се „повдига” над нивото на плочата всички видове дюшемета, паркети, ламинати и двойни подове, както и при саниране или реставрация на стари сгради, където подовата конструкция е гредоред.

Вътрешни стени и тавани

Изолация от вътрешната страна на външни стени е най-доброто решение, ако външното изолиране не е възможно.Стари сгради с декоративни фасади или такива, които си струва да бъдат запазени обикновено са с ниска топлоизолация. Тя може да бъде подобрена с повече от 60% чрез вътрешна изолация.
Монтажът е рентабилен тъй като не изисква скеле и може да се нанася стая по стая. При изолацията им помещението се затопля бързо, има относително малка загуба на жилищна площ.
При изпълнение на изолация по вътрешни стени и тавани ПУ изолационен слой се полага директно върху стоманенобетонна или грубата зидария. След полагане на изолационния слой се изпълнява допълнителна декоративна зидария, мазилка или обшивка с гипсокартон.

Покриви и подпокривни пространства

Топлият въздух се издига нагоре. Без добра изолация този въздух директно излиза извън жилището. Ето защо изолацията на покрива е много важна.
Полагане на ПУ топлоизолация върху:
- плоски използваеми и неизползваеми покриви с основа стоманобетон;
- скатен покрив с дървена или метална конструкция, с керемидена или ламаринена обшивка;
- скатен покрив с основа стоманобетонна плоча
- плоски покриви под озеленени повърхности.

ПУ може да се нанася от вътрешната страна на таванското пространство чрез напръскване между дървените ребра без необходимост от трудоемко разкрояване и напасване, и без преправяне на покрива след което пространството може да се използва като допълнително жилищно помещение, при това с ниски разходи.

Други приложения